Manganese, Silicomanganese and
Manganese-vanadium tempering steels
 
Material name Material number
60 Mn Si 4 1.2826
90 Mn Cr V 8 1.2842
38 Mn Si 4 1.5120
46 Mn Si 4 1.5121
37 Mn Si 5 1.5122
back to the main selection